O MEDNARODNI KONFERENCI

O 2. MEDNARODNI KONFERENCI MDJ — SODOBNI IZZIVI DELA Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN

Vabimo vas na 2. mednarodno konferenco Mladinskega doma Jarše Sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih skupin, ki bo potekala od 10. do 12. junija 2022 v Zdravilišču Radenci. Mladinski dom Jarše je javni zavod, ki je ustanovljen za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, žrtev nasilja, zanemarjanja, zlorabljanja in neprimernih vzgojnih prijemov staršev, katerih posledica je izstopajoče vedenje in/ali čustvene težave, zato se bomo na konferenci osredotočili na to ranljivo skupino mladih.

Kot izhodišče smo si postavili vprašanje, kakšni oziroma kateri programi ali pristopi lahko mladim iz ranljivih skupin omogočijo podporo, ki se sklada z njihovimi potrebami, razvijajo njihove kompetence za večjo stopnjo družbene vključenosti in avtonomije ter jih opolnomočijo za premagovanje osebnih stisk in izzivov.

Na mednarodni konferenci bomo sledili najnovejšim smernicam razumevanja ranljivih skupin mladih, izzivom, s katerimi se soočajo, ter primerom dobrih praks, ki uspešno odgovarjajo na potrebe mladih, da bi bili ti zmožni premagovati izzive, ki jih prinašajo družbene razmere 21. stoletja. Na konferenci bomo razmišljali o vplivu umetnosti in športa in drugih medijev, o izzivih epidemije Covid-19 in okrevanju po njej, o duševnem zdravju mladih, o institucionalni in neinstitucionalni oskrbi ter sodobnih konceptih dela, ki se razvijajo in uporabljajo na področju dela z mladimi iz ranljivih skupin.

Vljudno Vas vabimo, da se mednarodne konference udeležite kot aktivni udeleženec(ka) (možno samo v živo) ali kot slušatelj(ica) in spremljate konferenco v živo ali preko (video)konference na platformi programa Zoom

Ne zamudite enkratne priložnosti, da obogatite svoje znanje in pridobite veščine, ki jih boste aplikativno prenesli v svoje strokovno delovno področje.

Predstavitve prispevkov na konferenci bodo potekale v slovenskem, angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku. Po končani konferenci bo izšel elektronski zbornik z zbranimi prispevki.

V pričakovanju vašega sodelovanja in udeležbe na konferenci vas lepo pozdravljamo.

Organizacijski odbor (Tomi Martinjak, Urška Opeka, Peter Steničnik, Damjan Habe, Marko Ocvirk, Miha Stele in Ina Kreft Toman)

Accessibility