Select Page

O MEDNARODNI KONFERENCI

O MEDNARODNI KONFERENCI MDJ — SODOBNI IZZIVI DELA Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN

Vabimo vas na mednarodno konferenco Mladinskega doma Jarše Sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih skupin, ki bo potekala 21. in 22. maja 2021 v Mladinskem domu Jarše, Jarška c. 44, v Ljubljani. Mladinski dom Jarše je javni zavod, ki je ustanovljen za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, žrtev nasilja, zanemarjanja, zlorabljanja in neprimernih vzgojnih prijemov staršev, katerih posledica je izstopajoče vedenje in/ali čustvene težave, zato se bomo na konferenci osredotočili na to ranljivo skupino mladih.

Kot izhodišče smo si postavili vprašanje, kakšni oziroma kateri programi ali pristopi lahko mladim iz ranljivih skupin omogočijo podporo, ki se sklada z njihovimi potrebami, razvijajo njihove kompetence za večjo stopnjo družbene vključenosti in avtonomije ter jih opolnomočijo za premagovanje osebnih stisk in izzivov.

Na mednarodni konferenci bomo sledili najnovejšim smernicam razumevanja ranljivih skupin mladih, izzivom, s katerimi se soočajo, ter primerom dobrih praks, ki uspešno odgovarjajo na potrebe mladih, da bi bili ti zmožni premagovati izzive, ki jih prinašajo družbene razmere 21. stoletja. Na konferenci bomo razmišljali o poučevanju in izobraževanju, institucionalni in neinstitucionalni oskrbi ter sodobnih konceptih dela, ki se razvijajo in uporabljajo na področju dela z mladimi iz ranljivih skupin.

Vljudno Vas vabimo, da se mednarodne konference udeležite kot aktivni udeleženec(ka) ali kot slušatelj(ica).

Ne zamudite enkratne priložnosti, da obogatite svoje znanje in pridobite veščine, ki jih boste aplikativno prenesli v svoje strokovno delovno področje.

Predstavitve prispevkov na konferenci bodo potekale v slovenskem, angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku. Po končani konferenci bo izšel elektronski zbornik z zbranimi prispevki.

Zaradi zaščitnih ukrepov zaradi pandemije koronavirusa, ki ne dovoljujejo združevanja večjega števila ljudi, bomo izvedli (video)konferenco na platformi programa Zoom.

V pričakovanju vašega sodelovanja in udeležbe na konferenci vas lepo pozdravljamo.

Organizacijski odbor (Marko Ocvirk, Peter Steničnik, Petra Prestor, Gaja Koler, Selma Gruban, Damjan Habe, Urška Opeka, Eva Breznik, Maja Dolinar in Tomi Martinjak)

Accessibility