PROGRAM MEDNARODNE KONFERENCE

 

PETEK, 10. junij 2022

OTVORITEV 1. DNE KONFERENCE
“SODOBNI IZZIVI DELA Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN”
13:30-14.00 on-line prijave udeležencev na konferenco
14.00-14.05 NAGOVOR RAVNATELJICE MDJ: mag. INA KREFT TOMAN
14.05-14.10 PREDSTAVITEV MLADINSKEGA DOMA JARŠE S KRATKIM FILMOM
14.10-14.15 NAGOVOR VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC: PETER SVETINA

PLENARNA PREDAVANJA

14.30-14.35 PREDSTAVITEV PREDAVATELJA: RAFAEL LLOR MARTÍNEZ IN BEATRIZ MAYHEW MANCHÓN (Španija)
14.35-15.20 PLENARNO PREDAVANJE: SISTEMSKO UTEMELJEN MODEL ZA INTERVENCIJO IN RAZVOJ SKUPNOSTI Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN: KONTEKST KOT VARNA OSNOVA ZA REZILIENTNO IN NEMEDICINSKO TRANSFORMACIJO
15.20-15.30 VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
15.40-15.45 PREDSTAVITEV PREDAVATELJA: dr. KATARINA HABE (Slovenija)
15.45-16.30 PLENARNO PREDAVANJE: KAKO SI LAHKO POMAGAMO Z GLASBO PRI DELU Z RANLJIVIMI SKUPINAMI
16.30-16.40 VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
16.40-17.00 ODMOR

PREDSTAVITVE PRISPEVKOV V SEKCIJAH

Povezovalec: Damjan Habe Povezovalka: Dominika Pajnik Povezovalka: Alja Zajec
SOBA 1 SOBA 2 SOBA 3
17.00-17.20 Marina Ristova Firer
Pomoč žrtvi družbenega nasilja zaradi čezmerne teže
Alenka Kolar
Psihosocialna ranljivost otrok v rejniški družini in možnosti opolnomočenja
Nastja Strnad
Dejavnosti, ki lahko izboljšajo vključevanje slepih in slabovidnih mladostnikov v družbo
17.20-17.40 Mateja Oman Komurka
Fotografija – kreativni medij dela z mladimi
Marjeta Čampa
Covid-19 zaprtje-raj za osebe z motnjo avtističnega spektra
Laurence Wattiquant & Winde Verhulst
Connection, self-awareness and authenticity
17.40-18.00 Sabina Dogenik
Pomoč otrokom in mladostnikom, kadar doživljajo stisko
Helena Kavaš
Ko gredo mladi v tri krasne
Rocio Alegria & Maria Pina Castillo
Hate speech and hate crime
18.00-18.20 ODMOR
SOBA 1 SOBA 2 SOBA 3
18.20-18.40 Tina Petkovnik
Z debelo knjigo v tri krasne
Jure Pajk
Premagovanje odvisnosti pri mladih s ČVTM s pomočjo športa
Estrella Luna Muñoz
Strategies, competencies and intercultural dialogue in vulnerable sectors. Community empowerment with youth workers
18.40-19.00 Mihaela Krapež
Kako se lahko mladostnik sam bori z anksioznostjo?
Irena Borštnar
Podpora mladostnikom s ČVT pri premagovanju travm
Marianna Papadopoulou
Mental health & Covid 19
19.00-19.20 Marija Mohar
Celostni pristop OŠ Gradec z vnašanjem vsebin pod geslom Poseben.si
Marija Trilar
Korak k Sončku – korak k človeku
Renata Koler
Intercultural dialogue through the integration of Serbian and Hungarian folklore in the field of music
19.20-19.30 ODMOR
SOBA 1 SOBA 2 SOBA 3
19.30-19.50 Ajda Erjavec, Katarina Gradišar Seifert
Potenciali uporabe interaktivnega priročnika za samopomoč mladostnikom v stiski “Kaj naredim, da mi bo lažje” pri svetovalnem delu
Veronika Rogelj
Glasbeno terapevtske tehnike pri delu z mladimi iz ranljivih skupin
Marina Viejo
Child-parental violence (CPV)
19.50-20.10 Natalija Šraml
Tehnike gledališča zatiranih v programu nižje poklicnega izobraževanja
Tatjana Pleško Zalar
Senzorika, motorika in težavno vedenje
José Manuel Márquez Ruiz
Social Circus
20.10-20.30 Rok Demič
Kontaktni borilni šport kot stik z mladimi
David Štrukelj
Izvenšolsko izobraževanje s praktičnem preizkušanjem za ranljive skupine mladih
Nejc Lavrenčič
Projekt zimsko popotovanje – Kralji ulice-pomen in vloga “lepe” umetnosti za ranljive skupine
DISKUSIJA DISKUSIJA DISKUSIJA
20.30-21.30 VEČERJA

 

 

SOBOTA, 11. junij 2022

OTVORITEV 2. DNE KONFERENCE
“SODOBNI IZZIVI DELA Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN”
8:30-9.00 on-line prijave udeležencev na konferenco
9:00-9.10 NAGOVOR RAVNATELJICE MDJ: mag. INA KREFT TOMAN
9.10-9.20 PREDSTAVITEV REZULTATOV POSVETA (MAREC)
9.20-9.25 NAGOVOR: TEREZA NOVAK

PLENARNA PREDAVANJA

9.30-9.35 PREDSTAVITEV PREDAVATELJA: dr. HUBERT HÖLLMÜLLER (Avstrija)
9.35-10.20 PLENARNO PREDAVANJE: SOCIALNO VARSTVO NA PODROČJU OTROK IN MLADINE V AVSTRIJI: KDO/KAJ SE KOMU/ČEMU PRILAGAJA?
10.20-10.30 VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
10.40-10.45 PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE: ANDREJA VUKMIR BRENČIČ, spec. ZDT (Slovenija)
10.45-11.30 PLENARNO PREDAVANJE: DELO Z RANLJIVIMI DRUŽINAMI
11.30-11.40 VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
11.40-12.00 ODMOR

PREDSTAVITVE PRISPEVKOV V SEKCIJAH

Povezovalec: Damjan Habe Povezovalka: Dominika Pajnik Povezovalka: Alja Zajec
SOBA 1 SOBA 2 SOBA 3
12.00-12.20 Karin Mermolja
Skupno ustvarjanje pomoči (podporna skupina)
Ljubiša Jovanović
Challenges od education and supervision of employees in institutions for children and youth
Maja Milačić
Intensive individual support – multisystem approach
12.20-12.40 Rebeka Bajec
Učenci s posebnimi potrebami-delo v času pouka na daljavo in vrnitev v šolo
Zoran Vukovic
The role of arts and sports in working with at risk youth – Football as a tool to promote regional cooperation, social cohesion and gender equality
Ināra Oļena
Development of communicative skills of children and youth with special needs
12.40-15.30 ODMOR ZA KOSILO
SOBA 1 SOBA 2 SOBA 3
15.30-15.50 Karmen Mihelčič
Anksioznost na primeru, kot družbeni izvor in kot preplet z agresivnostjo
Marjeta Klevže
Dijaki z avtizmom-zvezde kulturnih (šolskih) prireditev?
Liliana Domingues
Mentorship programs as a viable intervention strategy for at-risk youtg development
15.50-16.10 Mitja Močilar
Predstavitev interesne dejavnosti mešane borilne veščine za otroke na OŠ Antona Martina Slomška
Petra Brkić
Vpliv digitalizacije na duševno zdravje otrok in mladostnikov
Zoran Milačić
Challenges of changes in institutions for accomodation of children and youth
16.10-16.30 Nina Novak
Interesna dejavnost-mini igrarije
Urška Božič
Duševno zdravje zavodskih otrok in mladostnikov
Fatbardh Kabashi
What is it like to start a business at the age of 16?
16.30-16.40 ODMOR
SOBA 1 SOBA 2 SOBA 3
16.40-17.00 Darja Vesel Barborič
Kaj ima Zrcalka s samopoškodovanjem in Harry Potter z vrstniškim nasiljem- uporaba fantazijske literature pri obravnavi učencev s ČVT
Ana Furlan
Gledališka pedagogika kot metoda dela v stanovanjski skupini
Jelena Mićunović
Socio-therapeutic club for young people – Club according to the GRiG model
17.00-17.20 Davor Gantar
Pomen prostega časa
Dominika Pajnik
Prilagoditve v organizaciji izobraževalnega procesa
Miloš Stanković
Challenges of social protection of children with disabilities
17.20-17.40 Klemen Čeligoj
Zakaj so nadarjeni učenci ranljiva skupina in kako jim lahko pomagamo
Matejka Podgrajšek
Primer dobre prakse v 4. vzgojni skupini: pogovorni večeri
Josip Šimić
The importance of volunteers working with at-risk youth
17.40-17.50 ODMOR
SOBA 1 SOBA 2 SOBA 3
17.50-18.10 Damjan Habe
Opolnomočenje v času nemoči
Urška Kovačič
Ključi duševnega zdravja
Livia Grasselli & Violetta Allodi
Informal and non-institutional forms of working with at-risk youth
18.10-18.30 Jože Frkač
To je šport. Mi to zmoremo. Veslanje v stanovanjski skupini za otroke z ČVT.

Urška Kovačič
Krepitev duševnega zdravja z uporabo zvočnih posod (delavnica za 15-20 ljudi)

 

Višnja Cipčić
Informal and non-institutional forms of working with at risk youth / dual careers in sport
18.30-18.50 Tamara Miketič, Dejan Vidic
Prikaz intervizije med vzgojitelji v vzgojni skupini MDMB v času epidemije Covid-19
Urška Kovačič
Krepitev duševnega zdravja z uporabo zvočnih posod (delavnica za 15-20 ljudi)
Jelena Petrović
Socio-therapeutic club for parents of young people with imposed criminal sanctions
18.50-19.10 Alja Zajec
Mobilna služba strokovnega centra Višnja Gora
Maria Ancona (ZOOM)
“Gratitude. How to say “thanks”! From the vulnerability to the
courage, creativity, innovation”
19.10-21.00 ZAKLJUČEK DRUGEGA DNE Z OKROGLO MIZO

 

 

NEDELJA, 12. junij 2022

OTVORITEV 3. DNE KONFERENCE
“SODOBNI IZZIVI DELA Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN”
8:30-9.00 on-line prijave udeležencev na konferenco
9.10-9.20 NAGOVOR ORGANIZATORJA

DAN ZA MREŽENJE IN EVROPSKE PROJEKTE

9.05-9.10 PREDSTAVITEV PREDAVATELJIC: dr. ŠPELA RAZPOTNIK IN KRISTINA DEBENJAK (Slovenija)
9.10-9.55 PLENARNO PREDAVANJE: GLEDALIŠČE ZATIRANIH KOT ORODJE TRANSFORMACIJE ZNOTRAJ (SOCIALNO)PEDAGOŠKEGA DELA
9.55-10.05 VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
10.05-10.10 PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE: SOPHIE ÁLVAREZ-VIEITEZ (Španija)
10.10-10.55 PLENARNO PREDAVANJE: ORODJA ZA VIZUALNO RAZMIŠLJANJE IN PROJEKTIVNE TEHNIKE ZA LAŽJE PRIPOVEDOVANJE ZGODB IN ZDRAVLJENJE V RANLJIVIH SKUPINAH
10.55-11.05 VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
11.05-11.20 ODMOR
11.20-12.40 MREŽENJE ZA EVROPSKE PROJEKTE (SOBA 1): moderator Tomi Martinjak
12.40-13.10 ODMOR
13.10-15.00 KONEC KONFERENCE Z OKROGLO MIZO
Accessibility