Select Page

PROGRAM MEDNARODNE KONFERENCE

 

PETEK, 21. 5. 2021

OTVORITEV 1. DNE KONFERENCE
“SODOBNI IZZIVI DELA Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN”
9.00-10.10 on-line prijave udeležencev na konferenco
10.20-10.25 NAGOVOR V. D. RAVNATELJICE MDJ: INA KREFT TOMAN
10.25-10.30 PREDSTAVITEV MLADINSKEGA DOMA JARŠE S KRATKIM FILMOM
10.30-10.40 NAGOVOR VARUHA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE: PETER SVETINA

PLENARNA PREDAVANJA

10.40-10.45 PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE: dr. KATARINA KOMPAN ERZAR (SLO)
10.45-11.30 PLENARNO PREDAVANJE: Značilnosti možganskega delovanja pri mladostnikih iz ranljivih skupin
11.30-11.40 VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
11.40-11.45 PREDSTAVITEV PREDAVATELJA: HENK PERSYN (BEL) – ZAVOD MANIPURA
11.45-12.30 PLENARNO PREDAVANJE: Projekti izkustvenega učenja
12.30-12.40 VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
12.40-12.45 PREDSTAVITEV PREDAVATELJA: STEPHAN STING (AT)
12.45-13.30 PLENARNO PREDAVANJE: Izzivi in pristopi dela z mladimi iz ranljivih skupin v alternativni oskrbi
13.30-13.40 VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
13.40-14.50 ODMOR ZA KOSILO
14.10-14.45 MREŽENJE IN IZMENJAVA IDEJ ZA NOVE PROJEKTE (vodita TOMI MARTINJAK in MAJA DROBNE) 1. del
14.50-14.55 PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE: MAJA DROBNE (SLO)
14.55-16.25 DELAVNICA PREDAVATELJICE: Zagotavljanje varnega/varnejšega prostora med ranljivimi skupinami mladih (v slov. jeziku)
16.25-16.40 ODMOR

PREDSTAVITVE PRISPEVKOV V SEKCIJAH

Povezovalki Gaja K. in Maja D. Povezovalca Damjan H. in Petra P. Povezovalca Tomi M. in Urška O.
SOBA 1 SOBA 2 SOBA 3
16.40-17.00 Ana Deutsch Sodnik Andrej Gregorač Børge Erdal in Jonas Chabchoub (Norveška)
VLOGA UČITELJA DODATNE STROKOVNE POMOČI PRI SOCIALNI INTEGRACIJI MOBILNA SOCIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA: IZZIV SODOBNEGA ČASA THE OSLOSTANDARD ON OUTREACH WORK WITH VULNERABLE YOUNG PEOPLE
17.00-17.20 Andreja Babič Davor Gantar Ljubiša Jovanović (Srbija)
OTROCI IN MLADOSTNIKI IZ RANLJIVIH DRUŽIN V PROCESU ŠOLANJA “LOKA-LNO SOBIVANJE” – INSTITUCIJA KOT DRUŽBENI IN LOKALNI SISTEM INSTITUCIONALNI ZAGRLJAJ – USLUGA ZA DECU SA VIŠESTRUKIM IZAZOVIMA U PONAŠANJU U RESTRIKTIVNOM OKRUŽENJU
17.20-17.40 Anita Janežič Nataša Ličina, Melita Emeršič András Nun (Madžarska)
PREPOZNAVANJE IN IZRAŽANJE ČUSTVEV SKOZI KNJIŽEVNOST FORMALNI IN NEFORMALNI PRISTOPI PRI DELU Z OTROKI IN MLADOSTNIKI IZ RANLJIVIH DRUŽIN NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO BUILDING PARTNERSHIP OF DISADVANTAGED YOUTH AND EMPLOYERS
17.40-18.00 Mihaela Krapež
Maja Cerar
Iveta Diržininka (Latvija)
POSKUS VKLJUČEVANJA DIJAKOV IZ RANLJIVIH SKUPIN V ŠOLSKO OKOLJE VLOGA SPLETNEGA OKOLJA V PROCESU SAMOPOMOČI IN SVETOVANJA MLADOSTNIKOM, KI SE SAMOPOŠKODUJEJO PREPARING STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS FOR THE LABOR MARKET AND LIFE IN SOCIETY
18.00-18.10 ODMOR
SOBA 1 SOBA 2 SOBA 3
18.10-18.30 Jana Brelih Humar Dijana Kožar Tratnik Ansley Hofmann (Češka)
UPORABA SLIKOVNIH KART PRI ČUSTVENEM OPISMENJEVANJU UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI. PSIHOANALITIČNA OBRAVNAVA OTROK IN MLADOSTNIKOV S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI THE FAIR-PLAY FOOTBALL LEAGUES: BUILDING BRIDGES FOR THE EMPOWERMENT OF YOUTH AT RISK IN THE CZECH REPUBLIC
18.30-18.50 Janja Sunčič Eva Rogina (mag. Maja Zovko Stele, Mateja Šantelj, dr. Darja Potočnik Kodrun)
Maja Milačić (Srbija)
MODIFIKACIJA VEDENJA PRI UČENCU Z ADHD DELO Z MLADIMI S ČUSTVENO IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI NA PREHODU V ZAPOSLITEV – ŠTUDIJA PRIMERA INDIVIDUALNA INTENZIVNA PODRŠKA – MULTISISTEMSKI PRISTUP
18.50-19.10 mag. Maša Mlinarič Ines Ovsenek Wolf
Sieg Pauwels (Belgija)
INTEGRACIJA UČENCEV PRISELJENCEV V ČASU POUKA NA DALJAVO POMOČ IN PODPORA UČENCEM TUJCEM V SLOVENSKEM OSNOVNOŠOLSKEM SISTEMU CONNECTION TO SOCIETY – CHALLENGE WITH YOUTH AT RISK
19.10-19.20 DISKUSIJA DISKUSIJA DISKUSIJA
19.20-19.30 ODMOR
Povezovalki Gaja K. in Maja D. Povezovalca Damjan H. in Petra P. Povezovalca Tomi M. in Urška O.
SOBA 1 SOBA 2 SOBA 3
19.30-19.50 Katja Krajnc, Mina Paš, Simona Šabić Marjetka Mrak Jelena Mićunović (Srbija)
ZMANJŠEVANJE ŠKODE KOT DEL CELOSTNE OBRAVNAVE MLADOSTNIKOV, KI UPORABLJAJO DROGE STRUKTURIRANO POUČEVANJE KOT POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI PRI DELU NA DALJAVO SOCIO-TERAPIJSKI KLUBOVI ZA MLADE – KLUB PO MODELU GRIG
19.50-20.10 Mateja Kulot Karmen Mihelčič
Laurence Watticant (Belgija)
VOLJA DO SMISLA, DEPRESIVNA SIMPTOMATIKA IN TVEGANI VZORCI PITJA MED DIJAKI ODNOS Z MLADOSTNIKOM KOT PROFESIONALNI IMPERATIV VSAKEGA ZAPOSLENEGA GROUP ESC: SURF ON THE VOLUNTARY WAVE
20.10-20.30  Nick Clesen (Lux) Damjan Habe Hubert Höllmüller (Avstrija)
NON-FORMAL EDUCATION THROUGH ENGAGEMENT EMPOWERMENT – ANTIPOL INKLUZIVNEMU KONCEPTU ČUSTVENO VEDENJSKIH TEŽAV CHILDREN AND YOUNGSTERS AT RISK: INSTITUTIONAL ANSWERS IN THE CONTEXT OF DE-INSTITUTIONALIZATION IN AUSTRIA
20.30-20.50 DISKUSIJA DISKUSIJA DISKUSIJA
20.50-21.00 ZAKLJUČEK PRVEGA DNE IN SPLETNA EVALVACIJA

 

SOBOTA, 22. 5. 2021

OTVORITEV 2. DNE KONFERENCE
“SODOBNI IZZIVI DELA Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN”
8.10-9.10 on-line prijave udeležencev na konferenco
9.10-9.15 NAGOVOR V. D. RAVNATELJICE MDJ: INA KREFT TOMAN
9.15-9.20 PREDSTAVITEV MLADINSKEGA DOMA JARŠE S KRATKIM FILMOM
9.20-9.30 NAGOVOR PREDSTAVNIKA FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO: doc. dr. MILKO POŠTRAK

PLENARNA PREDAVANJA

9.30-9.35 PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE: BREDA JELEN SOBOČAN (SLO)
9.35-10.20 PLENARNO PREDAVANJE: Spremljanje zgodnjega razvoja
10.20-10.30 VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
10.40-10.45 PREDSTAVITEV PREDAVATELJA: ANTHONY BAL (BEL)
10.45-11.30 PLENARNO PREDAVANJE: “Gozdno kopanje” in aktivnosti na prostem za duševno zdravje mladih iz ranljivih skupin
11.30-11.40 VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
11.50-11.55 PREDSTAVITEV PREDAVATELJA: SAMI SORJONEN (FIN)
11.55-12.40 PLENARNO PREDAVANJE: Kako se soočiti z mladimi s težavami zaradi zlorabe drog in kako začeti delo za zmanjšanje vnosa/zaužitja količin in povzročene škode zaradi zlorabe drog
12.40-12.50 VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
13.00-13.05 PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE/TRENERKE: MAJA DROBNE
13.05-14.35 Delavnica: Zagotavljanje varnega/varnejšega prostora med ranljivimi skupinami mladih (ANG jezik)
NA DELAVNICI AKTIVNA UDELEŽBA (ang. jezik)
14.35-15.30 ODMOR ZA KOSILO
15.00-15.30 MREŽENJE IN IZMENJAVA IDEJ ZA NOVE PROJEKTE (vodita TOMI MARTINJAK in MAJA DROBNE) 2. del
SEKCIJA MLADI O MLADIH
15.30-15.35 PREDSTAVITEV DIJAKA: BOR MATKO
15.35-15.45 PREDSTAVITEV RAZISKAVE: Primerjava med pandemično izčrpanostjo pri mladih s čustvenimi in vedenjskimi težavami in pandemično izčrpanostjo pri mladih brez težav
15.45-15.50 VPRAŠANJA IN DISKUSIJA

PREDSTAVITVE PRISPEVKOV V SEKCIJAH

Povezovalki Gaja K. in Maja D. Povezovalca Damjan H. in Petra P. Povezovalca Tomi M. in Urška O.
SOBA 1 SOBA 2 SOBA 3
15.50-16.10 Natalija Šraml Polona Otoničar Pajk Roksana Karczewska
UPORABA BIBLIOTERAPIJE V PROGRAMU NIŽJE POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA UČITELJEVA POMOČ ŽALUJOČEMU OTROKU CHILDREN OF PARENTS WHO USE DRUGS: WHAT ARE THEIR RIGHTS? INSTITUTIONAL APPROACH TO YOUTH AT RISK IN POLAND
16.10-16.30 Nataša Krajnčan Sabina Mujkanović
Florian Fangmann (Nemčija)
PREDSTAVITEV POTEKA POMOČI UČENCEM MED ŠOLANJEM NA DALJAVO SKOZI OČI RAVNATELJA RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN IN SOCIALNIH INTERAKCIJ PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI YOUTH CULTURAL PROJECT BETWEEN PARIS AND BERLIN WITH YOUNG PEOPLE COMING FROM STREET WORK AROUND THE HIP HOP CULTURE
16.30-16.50 Nina Novak Sanja Rot Dace Otomere (Latvija)
PREVENTIVNI PROGRAM: ZAVEDAJ SE, SPOŠTUJ IN SPREGOVORI PRIMER DOBRE PRAKSE: DEKLICA S SELEKTIVNIM MUTIZMOM RECREATIONAL ACTIVITIES FOR KIDS AND TEENS WITH SPECIAL NEEDS: EXPERIENCE OF A LATVIAN YOUTH ORGANIZATION
16.50-17.00 ODMOR
Povezovalki Gaja K. in Maja D. Povezovalca Damjan H. in Petra P. Povezovalca Tomi M. in Urška O.
SOBA 1 SOBA 2 SOBA 3
17.00-17.20 Simona Zaletel Teodora Golob
Kosta Gajić (Srbija)
UČENJE IN POUČEVANJE SKOZI USTVARJALNI GIB SPODBUJANJE REZILIENTNOSTI PRI MLADOSTNIKIH S TEŽAVAMI V SOCIALNI INTEGRACIJI “PORODIČNI SARADNIK” – USLUGA ZASNOVANA NA ZAJEDNICI ZA PORODICE SA DECOM / MLADIMA U RIZIKU
17.20-17.40 Snežna Oblak
dr. Tina Rahne Mandelj, Nika Valentinčič
Žarko Sebić, Renata Koler (Srbija)
RAZREDNA DINAMIKA IN TERAPEVTSKI PES DODATNA SVETOVALNA POMOČ S SOCIALNOPEDAGOŠKO IN TERAPEVTSKO OBRAVNAVO DIJAKOV S ČVT/ČVM CROSS-BORDER SOUND FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
17.40-18.00 Špela Križaj
Dejan Vidic
Milica Rakić (Srbija)
BRANJE S POMOČJO TERAPEVTSKIH ŽIVALI PRIKAZ TREH METOD DELA (MEDIACIJA, FORMATIVNO SPREMLJANJE VEDENJA, INTERVIZIJA), KI IZBOLJŠUJE SKUPINSKO DINAMIKO V VZGOJNI SKUPINI SOCIO-TERAPIJSKE GRUPE ZA RODITELJE
18.00-18.10 DISKUSIJA DISKUSIJA DISKUSIJA
18.10-18.20 ODMOR
Povezovalki Gaja K. in Maja D. Povezovalca Damjan H. in Petra P. Povezovalca Tomi M. in Urška O.
SOBA 1 SOBA 2 SOBA 3
18.20-18.40 Dominika Pajnik
Katja Sitar
Josipa Vučica, Amalija Hrepić Gruić (Hrvaška)
IZZIVI VKLJUČEVANJA ROMOV V OBRAVNAVO V VZGOJNEM ZAVODU »GREMO V LONDON« – NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POTOVANJA KOT OBLIKA DELA Z MLADIMI V VZGOJNEM ZAVODU THE CENTER FOR SUPPORT OF CHILDREN AND YOUTH WITH BEHAVIORAL PROBLEMS
18.40-19.00 mag. Maja Dolinar
mag. Petra Vladimirov
Nele Steeno (Belgija)
POUK BRALNEGA RAZUMEVANJA ZA UČENCE IZ RANLJIVIH SKUPIN TERAPEVTSKI VIDIKI HOJE NA DOLGE RAZDALJE CREATING AN “IN BETWEEN” TO RE-CONNECT YOUNG PEOPLE WITH THEMSELVES AND THE SOCIETY
19.00-19.20 Primož Miklavžin
Tomi Martinjak
Gordana Berc, Tea Petruhar Zima, Marijana Majdak (Hrvaška)
VMESNI PROSTORI ZA SREČEVANJE MLADOSTNIKOV IZ RAZNOLIKIH SKUPIN ŠPORT KOT DIAGNOSTIČNO IN TERAPEVTSKO SREDSTVO PRI DELU Z MLADOSTNIKI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI (PRIMERI IZ PRAKSE) STUDENTS’ BEHAVIOURAL PROBLEMS IN SCHOOL: COOPERATION OF SCHOOL PROFESSIONAL ASSOCIATES WITH TEACHERS AND PUBLIC SERVICE ASSOCIATES
19.20-19.40

Urška Opeka

Marijana Djukanović (Bosna in Hercegovina)

Maja Malčić (Hrvaška)
CIRKUŠKA PEDAGOGIKA KOT ORODJE ZA DELO Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN IZAZOVI U RADU SA LICIMA SA INVALIDITETOM IZ ISTOČNE BOSNE U VRIJEME PANDEMIJE CENTAR ZA MLADE IZ ALTERNATIVNE SKRBI
19.40-19.50 DISKUSIJA DISKUSIJA DISKUSIJA
19.50-20.00 ODMOR
20.00-20.30 KONEC KONFERENCE Z OKROGLO MIZO

 

Accessibility