Select Page

Strokovni center Mladinski dom Jarše je javni zavod, ki je ustanovljen za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, žrtev nasilja, zanemarjanja, zlorabljanja in neprimernih vzgojnih prijemov staršev, katerih posledica je izstopajoče vedenje in/ali čustvene težave.

Zavod deluje v dobro otrok in mladostnikov v starosti med 12 in 18 let.

Zasnovan je tako, da vzpostavi pogoje, ki omogočajo uspešno šolanje, zdravo osebnostno rast in zagotavlja vso potrebno strokovno pomoč, ki jo družine potrebujejo.

 

www.mdj.si

Accessibility