Select Page

PROGRAM MEDNARODNE KONFERENCE

PROGRAM MEDNARODNE KONFERENCE MLADINSKEGA DOMA JARŠE 2024
PETEK, 7. 6. 2024
OTVORITEV 4. MEDNARODNE KONFERENCE
"SODOBNI IZZIVI DELA Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN"
11.30-12.451. del Erasmus+ mreženja (contact making room)
13.00-13.05NAGOVOR RAVNATELJICE MLADINSKEGA DOMA JARŠE mag. INE KREFT TOMAN
13.05-13.10PREDSTAVITEV MLADINSKEGA DOMA JARŠE S KRATKIM FILMOM
13.10-13.15NAGOVOR NAMESTNIKA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC dr. JOŽETA RUPARČIČA
PLENARNA PREDAVANJA
13.20-13.25PREDSTAVITEV PREDAVATELJA: doc. dr. MILKO POŠTRAK (SLOVENIJA)
13.25-14.10PLENARNO PREDAVANJE: V ISKANJU IDENTITETE
14.10-14.20VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
14.20-14.30ODMOR
14.30-14.35PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE: MAJA MILAČIĆ (SRBIJA)
14.35-15.20PLENARNO PREDAVANJE: POT DO IDENTITETE
15.20-15.30VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
15.30-16.00ODMOR / COFFEE BREAK
PREDSTAVITVE PRISPEVKOV V SEKCIJAH
SEKCIJA 1 (SOBA 1)SEKCIJA 2 (SOBA 2)SEKCIJA 3 (SOBA 3 - TUJCI)SEKCIJA 4 (SOBA 4)
16.00-16.25 Tjaša Steiner Luka DobovičnikAnna SerdinovaAina Garcia Ballester
RAZVIJANJE SODELOVANJA MED ŠOLO IN STARŠI UČENCEV S ČVMIZVEDBA INTENZIVNEGA ŠPORTNO-DOŽIVLJAJSKEGA PROGRAMA V DOMAČEM OKOLJU OTROK IN MLADOSTNIKOV SC MDMBGAMING ADDICTIONS VS SPORTS: SUMMER SWIM CAMP WITH OLYMPIC STARS FOR YOUTHINTERACTIVE GROUPS. A SUCCESSFUL EDUCATIVE ACTION
16.25-16.50Andrejka AltAlja ZajecLeva RocenaOltiana Rama
DELO S STARŠI PO IZHODIŠČIH IZKUSTVENE DRUŽINSKE TERAPIJE V MOBILNI SLUŽBIPLANINSKI KROŽEK – ODNOSNI MOST MED VZGOJITELJEM IN MLADOSTNIKOMPhilosophy with children: a possible approach to working with at-risk youth?CROSS -SECTORIAL COLLABORATION AND NETOWRKING FOR STRENGTHENING YOUTH CIVIC SPACE AND CIVIC ENGAGEMENT
16.50-17.15Tjaša Koren Irma PrevcAndrea Scannavino & Benedetto CampioneHelena Sipiläinen
PODPORA DRUŽINI PRI NAČRTOVANJU BIVANJA V DOMAČEM OKOLJUPOHODNIŠKI DNEVNIK – AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASAINNOVATIVE SPORTS AND ARTS METHODS IN EDUCATIONSTANDING ON MY OWN FEET – LOHJA´S PATH TO IDENTITY
17.15-17.30ODMOR
17.30-17.55Eva Breznik Klavdija Murko 2. del Erasmus+ mreženja (contact making room)Janja Bolte
VLOGA REPREZENTACIJ NAVEZANOSTI PRI VZPOSTAVLJANJU ODNOSA Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN: VAREN PROFESIONALEN ODNOS KOT VAROVALNI DEJAVNIK NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA MLADIHPOMEN VRSTNIŠKEGA TUTORSTVA ZA SOCIALNO INTEGRACIJO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMISODOBNI IZZIVI RAZREDNIKA IN UČITELJA V PRAKSI Z DIJAKI TUJCI
17.55-18.20Stjepan Paladin Dominika PajnikRenata Kolbl
STROKOVNI DELAVCI IMAJO KLJUČNO VLOGO PRI SODELOVANJU Z RANLJIVIMI MLADIMIPREVENTIVNO DELO Z UČENCI S ČVT V OSNOVNI ŠOLIPRISTOPI ZA USPEŠNO INTEGRACIJO UČENCEV ALBANSKE NARODNOSTI V OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
18.20-18.45Petra MustarMatej ZaplotnikKatja Prelesnik
UPORABA GENOGRAMA PRI SVETOVALNEM DELU Z RANLJIVIMI MLADOSTNIKIVPLIV LOČITVE STARŠEV NA OBLIKOVANJE IDENTITETE POSAMEZNIKANA MLADIH SVET STOJI, KAKO PA STOJIJO MLADI? OBLIKOVANJE IDENTITETE PREKO KONFLIKTNIH SITUACIJ ON SAMOPOŠKODOVALNEM VEDENJU
18.45-18.50PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE: Manca Dorrer (SLOVENIJA)
18.50-19.45PLENARNO PREDAVANJE: delavnica DOBRODEJNI UČINKI USTVARJANJA FILMOV ZA MLADOSTNIKE (FILM/VIDEO TERAPIJA)
19.45-19.50VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
SOBOTA, 8. 6. 2024
"SODOBNI IZZIVI DELA Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN"
9.00-9.10NAGOVOR RAVNATELJICE MLADINSKEGA DOMA JARŠE mag. INE KREFT TOMAN
9.10-9.20PREDSTAVITEV MLADINSKEGA DOMA JARŠE S KRATKIM FILMOM
9.20-9.25NAGOVOR MLADOSTNIKA SAMA MEDICA
PLENARNA PREDAVANJA
9.30-9.35PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE: SIMONA MIKEC (SLOVENIJA)
9.35-10.20PLENARNO PREDAVANJE: ​AKTIVNA PARTICIPACIJA OTROK KOT STANDARD DELA Z OTROKI
10.20-10.30VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
10.50-10.55PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE: CELINE D'HONT (BELGIJA)
10.55-11.40PLENARNO PREDAVANJE: RESHAPING SCHOOLS:WHAT DO YOUNG PEOPLE TRULY NEED TO DO WITH THEIR TIME? PRACTICES AND BENEFITS OF OPEN SCHOOLING
11.40-11.50VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
PREDSTAVITVE PRISPEVKOV V SEKCIJAH
SEKCIJA 1 (SOBA 1)SEKCIJA 2 (SOBA 2)SEKCIJA 3 (SOBA 3 - TUJCI)SEKCIJA 4 (SOBA 4)
12.00-12.25dr. David ModicKristian MajcenKosta GajićNanette Ranta
NE VEM KAKO SO ODKRILI MOJ DOMAČ NASLOV! – RANLJIVE SKUPINE IN OPERATIVNA VARNOSTODZIV ŠOLE PO SAMOMORU DIJAKA SKOZI PRIZMO SMERNIC ZA POSTVENCIJOTELEPHONE AND CHAT COUNSELING - MENTAL HEALTH OF YOUNG PEOPLE AND INTERVENTIONS IN CRISIS SITUATIONSSOCIAL IDENTITY OF BOYS AND YOUNG MEN WITH MIGRANT BACKGROUNDS IN FINLAND
12.25-12.50Vida Kokelj Andreja KosNatasha Bogoevska & Suzana BornarovaJustinas Volungevičius
SISTEMSKI PRISTOP K DELU S SKUPINO - ZAZNAVANJE POMEMBNIH DOGODKOV Z VIDIKA MLADIH IN VODJEOBRAVNAVA SAMOMORA SKOZI FILM V SREDNJI ŠOLI: »RAZREDNI SOVRAŽNIK«CHILDREN AND YOUTH IN ALTERNATIVE CARE – HUMAN RIGHTS AND NEEDS PERSPECTIVEWHY TRAVEL BY BUS TO AFRICA TO BECOME A TEACHER?
12.50-13.15 dr. Marija Paladin Tina Rezar

Yoana BarakovaVeronika Dora Bucs-Tonk
MLADI IZ RANLJIVIH SKUPIN IN SODOBEN TRG DELA V LUČI ZAGOTAVLJANJA RAZNOLIKOSTI IN TRAJNOSTNEGA POSLOVANJA V ORGANIZACIJAHSAMOPOŠKODOVANJE, SAMOMORILNOST MLADOSTNIKOV V DIJAŠKEM DOMUAPPLYING THE RAN’S GAMMMA+ MODEL TO PRACTICE: ANALYSING ITS CORE STRENGTHS THROUGH PERSONAL EXPERIENCEMARTIAL ARTS AS A KEY TO DEAL WITH PERSONAL AND SOCIAL CHALLENGES
13.15-15.00ODMOR ZA KOSILO
15.00-15.25Sanja Brezničar Anže SelkoMesut Göre Alain Vandervliet
VEČKRATNA MARGINALIZACIJA DRUŽIN, VKLJUČENIH V MOBILNO SLUŽBO IN MOŽNOSTI POMOČIELEMENTI SVETOVALNIH PROCESOV PRI OBRAVNAVI MLADOSTNIKOV ZARADI TEŽAV Z UPORABO DROGE„KONTRA HÄUSLICHE GEWALT“ – DOMESTIC VIOLENCE CONFLICT TRAININGHOW TO HELP BUILD THE YOUTH’S SELF-CONFIDENCE IN A DEPRECIATED INDUSTRIAL FIELD
15.25-15.50 Irena AndolšekLea Furlan & Vesna ŠmarčanNazareth PeralDora Lourenço & António Pacheco
SOCIALNE SPRETNOSTI - TEMELJ ŽIVLJENJSKIH VEŠČINPODPORA STROKOVNIM DELAVCEM ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI OD PREPOVEDANIH DROG MED MLADOSTNIKINON-COMPETITIVE SPORTS AND COLLABORATIVE GAMESCULTIVATE + A PROJECT TO MOTIVATE AT-RISK YOUTH THROUGH ENTREPRENEURSHIP
15.50-16.15Klaudija Kovač Biljana Vilendečić Seidl & Kaja Knavsdr. Nicole RosenbauerLorenzo Menozzi & Livia Grasselli
SODELOVANJE S STARŠI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI NA OŠPPOBRAVNAVA MLADOLETNIKOV S TEŽAVAMI ZARADI UŽIVANJA DROGWHEN THE WHOLE FAMILY MOVES IN – INSIGHTS INTO A FAMILY-INTEGRATIVE APPROACHHOW DIFFERENT IS ENGAGING AT-RISK YOUTH IN THE OLD WAY (SPORT) VS. THE NEW WAY (HIGH-TECH)? A PRACTICAL EXAMPLE OF DIGITAL CHARME.
16.15-16.40Irena BorštnarAndrej Brdnik Stupan & Maša KerinNina MöckelWinde Verhulst
GRADNJA POGOVORNIH MOSTOV S STARŠIPRESTOPNIK, DROGERAŠ, KRIMINALEC – KDO SEM JAZ? UNDERSTANDING THE NORMALITY OF THE UNNORMAL- THE IMPACT OF SELFUNDERSTANDING FOR YOUTH AT RISK(RE)SCULPTING YOUR INNER WORLD; A HOLISTIC, CREATIVE APPROACH FOR INDIVIDUAL THERAPY
16.40-17.00ODMOR / COFFEE BREAK
15.00-16.30ŽIVA KNJIŽNICA vzporedno s sobami
17.00-17.25Nuša FerjančičPetra Brkić OmahenSofija Georgievska & Natasha Bogoevska & Suzana Bornarova Antoine Geslin
SPODBUJANJE OSEBNOSTNEGA RAZVOJA MLADIH S POMOČJO LITERATURE IN FILMARAZVIJANJE KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN KOT OBLIKA PREVENTIVNEGA DELA NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA MLADIHYOUTH AND MENTAL HEALTH: HOW RESPONSIVE ARE WE TO YOUTH NEEDS?YOUTH PERSPECTIVE FOR DRUGS AND ADDICTION
17.25-17.50Katarina JelenecUrška Bedekdr. Hubert Höllmüller Matthew Pulis
USTVARJANJE ŠOLSKEGA GLASILA Z UČENCI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMIUPORABA MEDIACIJE V OSNOVNI ŠOLIFAMILY GROUP CONFERENCE – A GAMECHANGER IN WORKING WITH FAMILIESJOURNEY OF SELF-DISCOVERY: EXPLORING IDENTITY AND SPIRITUALITY AMONG ADOLESCENTS THROUGH GAMING-BASED INTERVIEWS
17.50-18.15Simona ZaletelBarbara GregoričMilica RakićTatiana Leijten & Caaroline Berscheid
DRAMA KOT SREDSTVO ZA DOSEGANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH CILJEV IN VKLJUČEVANJE MLADIH IZ RANLJIVIH SKUPINSTRATEGIJE POUČEVANJA SOCIALNIH IN EMOCIONALNIH SPRETNOSTI PRI DODATNI STROKOVNI POMOČIA PLACE TO BE “DIFFERENT“ VERSION OF YOURSELFEMPOWERING YOUNG PEOPLE THROUGH CREATIVITY, STRUCTURE AND SUPPORT
18.15-18.30Leja TerbucAnita Kararaj Hanna Kishkurna Onur Erdogan
KREPITEV KOMPETENC KOT VAROVALNI DEJAVNIK DUŠEVNEGA ZDRAVJA: PRIMER MLADINSKE IZMENJAVE »FREE SOCIAL TIME ACTIVITIES IN NORWAY«MENTAL HEALTH AND THE IMPORTANCE OF KEEPING A DAILY BALANCECONTRIBUTION - WORKSHOP: "VOICES UNHEARD: A FORUM THEATRE EXPLORATION OF YOUNG PEOPLE'S MENTAL HEALTH"EMPOWERING AT-RISK YOUTH THROUGH THEATRE; OVERCOME OBSTACLES
NEDELJA, 9. 6. 2024
"SODOBNI IZZIVI DELA Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN"
9.00-9.05NAGOVOR ORGANIZATORJA
9.05-9.10PREDSTAVITEV PREDAVATELJA: MATIC NOVAK (SLOVENIJA)
9.10-9.55PLENARNO PREDAVANJE: SPREMINJAMO ADHD V SUPERMOČ
9.55-10.10VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
10.10-10.15PREDSTAVITEV PREDAVATELJA: JOE THOMPSON (SEVERNA IRSKA)
10.15-11.00PLENARNO PREDAVANJE: STEPS TO COPE, SUPPORTING YOUNG PEOPLE AFFECTED BY A PARENT OR CARER’S DRUG USE, ALCOHOL MISUSE AND /OR MENTAL ILL-HEALTH
11.00-11.15VPRAŠANJA IN DISKUSIJA
11.15-11.30ODMOR IN COFFEE BREAK
PREDSTAVITVE PRISPEVKOV V SEKCIJAH
SEKCIJA 1 (SOBA 1)SEKCIJA 2 (SOBA 2)SEKCIJA 3 (SOBA 3 - TUJCI)SEKCIJA 4 (SOBA 4)
11.30-11.55Eva Korenč Janko StergarMarie De MuijlderGiovanni Zalloni
DOKUMENTARNI FILM KOT INOVATIVNA METODA DELA S STARŠIOD PROBLEMOV K REŠITVAM: UPORABA V REŠITEV USMERJENEGA PRISTOPA PRI SVETOVALNEM DELU Z MLADOSTNIKI"BECOME WHAT YOU ARE": A LOOK BACK AT TWO YEARS OF FIELD EXPERIENCE WITH THE LYCÉE VOYAGEURGET SUPPORT ON PROMOTING AND DISSEMINATING YOUR EU+ PROJECT WITH THE YOUREUROPEHUB SOCIAL MEDIA CHANNEL
11.55-12.20 Hana MulalićAna Polona GolobičMatilda ZizolliSamuel Kindu
SODELOVANJE STROKOVNIH CENTROV Z ROMSKIMI DRUŽINAMI Z VIDIKA STROKOVNIH DELAVCEVSPODBUJANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA MLADIH – PRIMER DOBRE PRAKSE Z GLUHO PRISELJENKO IZ UKRAJINECHALLENGES OF YOUTH DIAGNOSED WITH MENTAL HEALTH DISORDERLESS IS MORE OPTIMIZING YOUR HEALTH WITH MINIMAL RESOURCES
12.20-12.45Maja PeršičSanja ZgoncValérie Ladrat-Sandot Yasin Adali
VLOGA STROKOVNE DELAVKE V NEFORMALNEM PODPORNEM PROGRAMU DRUŽINSKE POČITNICEPSIHOSOCIALNA POMOČ IN PODPORA UČENCU Z RAKAVIM OBOLENJEMAUDIOVISUAL CREATION: A TOOL FOR CONSTITUTION AND LEARNINGLET’S PLAY, SING AND DRAW OUT !!! (ADOPTING NFE METHODS INTO FORMAL EDUCATION FOR ADOLESENCES)
12.45-14.05ODMOR ZA KOSILO
14.05-14.30Matejka KljunAna PlesecJuan Salvador Cruz Gutiérrez
PRIMER DOBRE PRAKSE TIMSKEGA PRISTOPA ŠOLE K DIJAKU Z VEDENJSKIMI TEŽAVAMINEVIDNE RANLJIVE SKUPINE MLADOSTNIKOV3D DESIGN TOOLS TO ENHANCE LEARNING IN MID-TERM EVALUATIONS FOR ESC VOLUNTEERS
14.30-14.55dr. Katja GuštinLiljana LazarODHOD TUJCEV Z ORGANIZIRANIM PREVOZOM
SAMOPOŠKODBENO VEDENJE PRI MLADOSTNIKIHVPLIV UČENJA RAZMIŠLJANJA Z ORODJI CORT1 NA RAZVIJANJE IDENTITETE
14.55-15.20Urša LesarAna Petrun
UMETNOST TETOVIRANJA – RAZISKOVANJE TATUJEV V LIKOVNI UČILNICIDIGITALNA ODVISNOST JE POSEBNA GROŽNJA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI - PRIMER DOBRE PRAKSE V ŠOLI
15.25-16.00KONEC KONFERENCE
Accessibility