Select Page

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

 

  • Vsak udeleženec lahko sodeluje samo z enim prispevkom.
  • Prispevek na konferenci lahko predstavi izključno avtor in/ali soavtor in mora trajati 20 min. Celotni prispevek mora biti tudi objavljen v zborniku konference s povzetkom v tujem jeziku.
  • Prispevki bodo recenzirani in izbrani glede na aktualnost, tematiko, …
  • Potrdilo o aktivni udeležbi bodo prejeli udeleženci, ki bodo na konferenci svoj prispevek tudi predstavili.
  • Po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se prva predstavitev samostojnega prispevka na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur, z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav, vrednoti s 4 točkami.
  • Poslani rokopisi morajo biti lektorsko pregledani.
  • Če boste oddajali slikovno gradivo, na katerih so mladoletne osebe, vas prosimo, da ustrezno z zakonodajo (dovoljenje za objavo v zborniku) uredite s starši oziroma zakonitimi skrbniki.
  • Konferenca se lahko fotografira in snema ter prenaša na splet, fotografije in posnetki pa so lahko javno objavljeni. S prijavo udeleženec potrjuje, da se zaveda možnosti fotografiranja in snemanja vsebine, prenašanja na splet ter javne objave fotografij in posnetkov konference pod temi pogoji.
  • Zaradi zagotavljanja vseh pogojev določenih s strani ministrstva za izvedbo mednarodne konference, bomo celotno srečanje snemali in hranili vso dokumentacijo 5 let z zagotavljanjem varstva osebnih podatkov.
Accessibility