Select Page

O MEDNARODNI KONFERENCI

O 4. MEDNARODNI KONFERENCI MDJ — SODOBNI IZZIVI DELA Z MLADIMI IZ RANLJIVIH SKUPIN

Vabimo vas na 4. mednarodno konferenco Mladinskega doma Jarše Sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih skupin, ki bo potekala od 7. do 9. junija 2024 v Zdravilišču Radenci. Strokovni center Mladinski dom Jarše je javni zavod, ki je ustanovljen za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, žrtev nasilja, zanemarjanja, zlorabljanja in neprimernih vzgojnih prijemov staršev, katerih posledica je izstopajoče vedenje in/ali čustvene težave, zato se bomo na konferenci osredotočili na to ranljivo skupino mladih.

Tudi letošnje strokovno srečanje je namenjeno strokovnim delavcem(kam) na področju dela z mladimi iz ranljivih skupin tako v vladnem kot nevladnem sektorju, domačim in tujim praktikom ter akademikom oziroma raziskovalcem in navsezadnje uporabnicam in uporabnikom – mladim iz ranljivih skupin. O slednjih je navada, da o njih dosti govorimo in razpravljamo, ne damo pa jim toliko besede, da bi lahko o sebi kot strokovnjaki iz izkušenj sami spregovorili. Etika udeleženosti veleva, da je uporabnik(ca) udeležen(a) v problemu in rešitvi kot kompetentni sogovornik(ca) in v skladu s to paradigmo smo letošnjo konferenco podnaslovili

“O MLADIH Z MLADIMI!”

Poleg novosti “žive knjižnice” bomo na konferenci dali poudarek aktualnim izzivom in iskanju novih spoznanj, smernic, pristopov, primerov dobrih praks in idej ter medsebojni izmenjavi mnenj in izkušenj, mreženju in vzpostavljanju novih strokovnih (mednarodnih) partnerstev in podpore. Teme, ki nas bodo še posebej zanimale, so povezane z duševnim zdravjem mladih. Kateri so izzivi in potrebe mladih na področju duševnega zdravja? Kako ga lahko krepimo? Kateri so pristopi in metode dela, ki se izkazujejo kot učinkoviti pri pomoči mladim v stiski? Zanimale nas bodo novejše in manj znane identitetne pojavne oblike, ki se med mladimi pojavljajo na polju spolne orientacije, spolnih identitet in identifikacije z različnimi subkulturami. Kako in s kakšnim ciljem strokovnjaki obravnavamo te teme z mladimi? Kaj nam sporočajo mladi? Na konferenci bomo tudi razmišljali o vplivu umetnosti, športa in drugih medijev, ki se razvijajo in uporabljajo na področju dela z mladimi iz ranljivih skupin. Poznate nove, učinkovite metode poučevanja in vzgoje, ki vključujejo uporabo raznih didaktičnih pripomočkov, medijev in prilagoditev v sistemu izobraževanja? Letos bomo odprli prostor, da z nami delite prispevke oz. izkušnje, ki prikazujejo inovativne oblike in metode sodelovanja s starši in družino. Kako sistemsko in celostno pristopiti k podpori družinam? Kako vključevati starše in mladostnikove pomembne druge v strokovno obravnavo?

Vljudno Vas vabimo, da se mednarodne konference udeležite kot aktivni udeleženec(ka) (možno samo v živo) ali kot slušatelj(ica) in spremljate konferenco v živo ali preko (video)konference na platformi programa Zoom.

Ne zamudite enkratne priložnosti, da obogatite svoje znanje in pridobite veščine, ki jih boste aplikativno prenesli v svoje strokovno delovno področje.

Predstavitve prispevkov na konferenci bodo potekale v slovenskem, angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku. Po končani konferenci bo izšel elektronski zbornik z zbranimi prispevki.

V pričakovanju vašega sodelovanja in udeležbe na konferenci vas lepo pozdravljamo.

Organizacijski odbor (Tomi Martinjak, Urška Opeka, Peter Steničnik, Damjan Habe, Miha Stele, Borut Velušček, Dominika Pajnik, Eva Breznik, Tjaša Steiner, David Žnidaršič, Vida Kokelj in Ina Kreft Toman)

Accessibility